Program

17.30 ”Kallad och utsänd” Riku Rinne 18.30 Servering 19.15 Festivalkväll Festivalkväll med Riku Rinne, Jeff Kaiser, Matti Aspvik, Fanny Sjölind, KUng-teamet Benn Snellman & Tobias Myrskog, Paletten m.fl. Barnprogram.
Jatkot för ungdomar och unga vuxna i ungdomsutrymmet. Alaric Mård, Riku Rinne, Fanny Sjölind och SALT-teamet.

KU;s Sommarfestival får besök från USA.

Under ett antal dagar har Riku sällskap av Jeff Kaiser och han kommer att bidra till Rikus undervisning. Jeff är en fd radio-dj, som upplevde en stark livsförvandling när han kom till tro. Han har gjort flera missionsresor till Afrika och rest runt i Finland, Lettland och många andra länder. Jeff är pastor i en lokal församling i Nebraska och fungerar också som pastor och stödperson åt poliser. Riku har känt Jeff i 23 år och de träffades vid Billy Grahams utbildningsseminarium i Amsterdam år 2000.
Vi ser fram emot att höra Jeffs hälsning under festivalkvällen.