Månd. 20.5.kl 18 vid Uffes Mat & Café (Purmovägen 471) Pizzakväll.

Anmälan till Anneli, 040 7578460, senast 13.5.

Vi stickar tillsammans i god gemenskap samtidigt som vi delar livet och diskuterar frågor vi brinner för. Alla varmt välkomna!

Kl 16 Samtal i soffan i Rotundan, Campus Allegro “Skuld, skam och kreativitet” Johan Fagerudd, Jennifer Granqvist, Mats Björklund m.fl.
Kl 19 Musik, teater m.m. på Skolparkens scen. Betania Blues Ensemble, Haydé, Young Creators team, Matti Aspvik m.fl.
Kl 21“Berättelsen” i Jakobstads kyrka. Medv. Johan Fagerudd “Varför blundade farmor”, Amanda Harald, Sofie Björkgren Näse m.fl.
Kl 22 Nattvardsmässa i Jakobstads kyrka, Jakob Edman m.fl.