Söker er gemenskap inspiration för att växa och kraft att förändra världen?

Hur ser en fruktbärande församling ut i vår tid?

Kom med och hitta nycklar för framtiden med Grow-Learning community!

Kredu, Förbundet Kyrkans Ungdom och GrowLC teamet startar ett nytt samarbete! 

GrowLC är en inspirerande internationellt använd två-årig teamprocess. Den ger verktyg för att öka livskraften inom församlingar och gemenskaper och hjälper dem att förnyas och bära frukt. 

GrowLC startar hösten 2022 och hålls på Kredu-Kristliga Folkhög­skolan i Nykarleby

Läs mera här!

För mera info och anmälan: www.kredu.fi

Mera info: www.growlc.fi