KU:s Sommardagar

hålls digitalt men själva huvudfesten för KU:s 100-års jubileum skjuts upp till oktober 

Den 6 juni 2020 kl. 18.00 publiceras ett digitalt sommardagsprogram här på hemsidan. Vi kommer bl.a. att bjuda på en intervju med historikens författare Sixten Ekstrand, ett sommarprat med Rebecka Stråhlman, musikprogram, god undervisning och välsignelse av KUng-teamet. Programmet sparas och finns kvar på hemsidan att ta del av också efter den 6 juni. Söndagen den 7 juni kl. 10.00 firas högmässa i Sockenkyrkan i Karleby. Mässan bandas för radio och sänds den 20.6 på radio vega. Söndagens mässa syns också direkt på Karleby svenska församlings youtubekanal. 

Den inplanerade galakvällen och utgivningen av 100-års historiken under sommardagarna skjuts upp. Huvudfesten för KU:s 100-års jubileum hålls 24 – 25.10.2020 i Karleby. Pricka in datumet i era kalendrar! Vi hoppas att vi kan träffas då!

Detta medför att den planerade utgivningen av historiken skjuts upp och vi ber om förståelse och tålamod av alla dem som förhandsbeställt historiken. För dig som inte ännu förhandsbeställt förlängs nu möjligheten ända fram till den 31 maj 2020. Se skild annons med instruktioner i Kummin!

Retreat på Tankar 10–12.8.2020

Tema: Ett liv med Jesus

Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över digPs. 32:8

Bibelmeditationer: Tuula Vilo 

Retreatpräst: Per Stenberg

Husvärdar: Kristina & Bo-Göran Klingenberg

Avfärd: måndag kl 18 från Havsparken, hemfärd onsdag em från Tankar.

Pris: I enkelrum 170€ + anmäln.avg. 30€ (som inte bet. tillbaka vid annullering). I dubbelrum 150€ + anm.avg. 30€.

Anmälan: senast ons. 22.7 via KU:s hemsida eller tel. 045 234 8073.

 

KVINNOWEEKEND

på Pörkenäs 2–3.10.2020
Jenny Petersson m.fl.

Vad betyder det att vi, små människor, inbjuds av universums Skapare till gemenskap? Vem är denne Jesus som säger: ”Kom till mig!” Det finns en befrielse i att låta Gud vara Gud och jag får vara den lilla människan jag är – kallad till gemenskap med Honom. Vad blir Jesu ord till oss personligen i tider av oro? Vad är det för vila Jesus inbjuder till och hur kan vi få landa i den? Tillsammans med vår gästtalare Jenny Petersson, bibelskollärare på Örebro Folkhögskola, kommer vi att fundera kring de här frågorna.

Vad blev det av livet vi drömde om? Och hur kan vi hitta nya vägar i det liv som blev vårt? I sin workshop När livet brister önskar Jenny genom sin personliga berättelse förmedla hopp för den som kämpar. Övriga workshoppar är Skogsvandring med bönepauser, Heliga danser och Stickning.

På programmet även nattvardsmässa, lovsång, god mat och gemenskap.

Jenny Petersson, Sve

Att leva i en orolig tid

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. (Matt 11:28-30)