Också i år hoppas vi kunna samlas till Kvinnoweekend vid vackra  Pörkenäs, men kanske under lite andra former. Vi ser fram emot att få  dela gemenskapen med varandra och ta tid för stillhet med Gud. En del av programmet förlägger vi utomhus. Det blir en bönevandring med Cati Englund, möjlighet till Heliga danser med Siv Jern, en stickworkshop, sång & musik, taizeandakt, nattvardsmässan Människa – kom fram!, god mat m.m. Medverkar gör också Åsa Turpeinen, Rebecca Ekman m.fl. Vår planerade gästtalare Jenny Petersson får  du istället möta under nästa års weekend 1–2.10.2021.

Följ med vår hemsida www.kyrkansungdom.fi för uppdateringar. Du kan också ringa KU:s kansli, 045 234 8073, för mera info. Anmälan planerar vi öppna 8.9 och sista anmälningsdag är ons. 23.9.

Arr. Förb. Kyrkans Ungdom, Jakobstads sv. & Nykarleby församling

KU:s 100-årsjubileum
24–25.10.2020 i Karleby

Vi firar Guds trofasthet under 100 år med mässan Människa kom fram, galakväll, utgivning av 100-års historik och högmässa. Sixten Ekstrand, Stefan Myrskog m.fl. 

KU:s 100-års historik

Med anledning av 100-årsjubilèet kommer KU att ge ut historiken I väckelsens och kyrkans tjänst – Kyrkans Ungdom 100 år. Den är skriven av Sixten Ekstrand och är rikt illustrerad med bildmaterial från de gångna hundra åren. P.g.a. coronapandemin skjuts tyvärr både årets huvudfest och historikens utgivning fram till 24.10. Tiden för att förhandsbeställa boken och delta i gratulationsförteckningen är därmed förlängd till 31.5. Priset är 35 €. Ta kontakt med kansliet! 

I år fyller förbundet 100 år!

Vi kommer att uppmärksamma jubileumsåret med bl.a. följande festligheter: 

Huvudfesten i Karleby 24-25.10

Sommarlägret i Pieksämäki inhiberas och flyttas fram till sommaren 2021

Temadag i Jakobstad  med Tomas Sjödin 29.10

Höstmöte i Nykarleby 7.11

Artikelserie i Kummin under hela året

Utgivning av 100-års historik

Pricka in datumen redan nu!