KU:s Sommardagar

i Karleby 5-7.6.2020

i Sockenkyrkan och Kyrkbackens församlingshem.

Huvudfesten för KU:s 100-års jubileum.

FREDAG: Lovsångskonsert med Bengt Johansson och mässan Människa – kom fram! med Stefan Myrskog.
LÖRDAG: 100 – årshistoriken av Sixten Ekstrand ges ut. Sång och musik, Erik Vikström, BarnOas. Hoppslott och cafétält med godiskrokodiler & glass. Sommarprat med bl.a. Tuula Vilo och Rebecka Stråhlman. Festmiddag.
Galakväll med högklassig musik, både nostalgikörer/band och nya musiker. Glimtar från 100 år av Guds trofasthet och framtidsutblickar. Välsignelse av KUng-teamet. Biskop Bo-Göran Åstrand, Sixten Ekstrand m.fl. Ungdomssamling efteråt.
SÖNDAG: Festhögmässa i sockenkyrkan. Radiering. Kyrkkaffe.

KONSERT på fredag med Bengt Johansson och Mikael Svarvar med band

Retreat på Tankar 10–12.8.2020

Tema: Ett liv med Jesus

Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över digPs. 32:8

Bibelmeditationer: Tuula Vilo 

Retreatpräst: Per Stenberg

Husvärdar: Kristina & Bo-Göran Klingenberg

Avfärd: måndag kl 18 från Havsparken, hemfärd onsdag em från Tankar.

Pris: I enkelrum 170€ + anmäln.avg. 30€ (som inte bet. tillbaka vid annullering). I dubbelrum 150€ + anm.avg. 30€.

Anmälan: senast ons. 22.7 via KU:s hemsida eller tel. 045 234 8073.

KVINNOWEEKEND

på Pörkenäs 2–3.10.2020
Jenny Petersson m.fl.