KOMMANDE SAMLINGAR I KU

19.9 Lovsångskväll i Pedersöre kyrka kl 19. Arr. KU i Pedersöre

27.9 Gemenskapskväll i Nedervetil kyrka kl 18. Peter Kankkonen, Nedervetil kyrkokör med Sonja Smedjebacka, Harry Kronqvist.

7.10 Seniordag i Kvevlax

11.10 Ruskavandring till Ådön kl 13.30. Inledande andakt och sedan vandring längs skogsstigar ut till havet. Arr. KU i Pedersöre.

18.10 Gemenskapskväll i Nedervetil kyrka kl 18. Olle Rosenqvist, Eivor & Nisse Johansson, Harry Kronqvist.

24–25.10 Förbundets 100-årsjubileum i Karleby

Temadag med Tomas Sjödin  är framflyttad till 4.11.2021

30.10-1.11 Familjeretreat på Pörkenäs

7.11 Höstmöte i Nykarleby församlingshem och kyrka.  ”En framtid och ett hopp”. Gustav Björkstrand, sångprogram m.m.

14.11 Möteskväll i Forsby bykyrka kl 19. Arr. KU i Pedersöre

 

Styrelsen informerar om KU:s verksamhet och coronaepidemin 18.3.2020

Med hänvisning till undantagstillståndet i Finland inhiberas alla offentliga möten som KU arrangerar fram till annandag påsk, 13.4.2020. Vissa möten kan dock streamas. Om streamingen meddelas närmare på KU:s hemsida och via sociala medier. I övrigt hänvisas till myndigheternas och andra rådande direktiv. Vi planerar våra evenemang inför sommaren men står i beredskap att inhibera eller skjuta fram evenemang om så behövs. Följ med våra kanaler för uppdateringar när sommarevenemangen närmar sig. Vi fortsätter med all den verksamhet vi kan bedriva. Styrelsen fattar nya beslut senast efter påsken.

Ett nationellt undantagstillstånd medför en kallelse för oss att ta hand om varandra, motverka ensamhet och utslagning, mota oron och rädslan med små gärningar av kärlek. Vi uppmanar alla att aktivt hålla kontakt med sina närmaste och vara trogna i sina sammanhang. Fortsätt understöda företagare och föreningar om det bara är ekonomiskt möjligt. Kom också ihåg Förbundet Kyrkans Ungdom om ni har möjlighet att bidra med månadsgåvan*! Förbundets ekonomi påverkas kraftigt om vi måste ställa in sommarens evenemang. Ditt understöd behövs. Och håll uppe kontakten med andra syskon i tron genom de streamingtjänster som din församling erbjuder.

Och må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er. Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och Far när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga (1 Tess 3 :12 – 13)

Förbundsstyrelsen 17.3.

UPPDATERING:

KU:s offentliga möten och musikgrupper är inhiberade fram till 13.5 i enlighet med det förlängda undantagstillståndet. 

Om du vill prata med någon eller har frågor så finns KU:s medarbetare till för dej: 
Leon Jansson, verksamhetsledare: 0500 736 088
Maria Edman, byråsekreterare: 045 234 8073
Jakob Backlund, ungdomsledare: 045 234 8072
Alaric Mård, ungdomsteolog: 050 407 5630

Bankkonto och insamlingstillstånd

Aktia  FI92 4055 9120 0009 78

Mottagare: Förbundet Kyrkans Ungdom

Ifall du inte har tillgång till ditt personliga referensnummer, skriv ”Månadsgåva” i meddelandefältet. 

*Månadsgåva för Förbundet Kyrkans Ungdom r.f:s kurs- läger- och mötesverksamhet samt sång-och musikarbetet. Penninginsamlingstillstånd RA/2018/1103 utfärdat av Polisstyrelsen 15.11.2018 för 1.1.2019-31.12.2021, hela landet utom Åland.