KOMMANDE SAMLINGAR I KU

1.8 Mässan Människa – kom fram! i Pedersöre kyrka kl 19.

15.8 Förbundets ordinarie sommarmöte kl 14 vid Kredu i Nykarleby. Andakt och kaffeservering

29.10 Temadag med Tomas Sjödin i Jakobstad

7.11 Höstmöte i Nykarleby församlingshem och kyrka. Gustav Björkstrand, sångprogram m.m.

Gemenskapsdagen på Björkö 23.8 inhiberad.

 

Möteskallelse

Medlemmarna och medlemskretsarna i Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. kallas till ordinarie sommarmöte lördagen den 15 augusti 2020 kl. 14.00 vid KREDU, Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby. Stadgeenliga ärenden samt stadgeändringsförslag om årsmöten på distans. Eventuella motioner med förslag till beslut, bör vara styrelsen tillhanda senast den 30 juli under adress: Förb. KU, Seminarieg. 19, 66900 Nkby eller kansliet@kyrkansungdom.fi.
Andakt och kaffeservering i samband med mötet. Välkomna!

Ladda ner föredragningslistan här!

För Förbundets verksamhetsberättelse 2019 (inkl. bokslut och revisionsberättelse), kontakta kansliet.

Styrelsen informerar om KU:s verksamhet och coronaepidemin 18.3.2020

Med hänvisning till undantagstillståndet i Finland inhiberas alla offentliga möten som KU arrangerar fram till annandag påsk, 13.4.2020. Vissa möten kan dock streamas. Om streamingen meddelas närmare på KU:s hemsida och via sociala medier. I övrigt hänvisas till myndigheternas och andra rådande direktiv. Vi planerar våra evenemang inför sommaren men står i beredskap att inhibera eller skjuta fram evenemang om så behövs. Följ med våra kanaler för uppdateringar när sommarevenemangen närmar sig. Vi fortsätter med all den verksamhet vi kan bedriva. Styrelsen fattar nya beslut senast efter påsken.

Ett nationellt undantagstillstånd medför en kallelse för oss att ta hand om varandra, motverka ensamhet och utslagning, mota oron och rädslan med små gärningar av kärlek. Vi uppmanar alla att aktivt hålla kontakt med sina närmaste och vara trogna i sina sammanhang. Fortsätt understöda företagare och föreningar om det bara är ekonomiskt möjligt. Kom också ihåg Förbundet Kyrkans Ungdom om ni har möjlighet att bidra med månadsgåvan*! Förbundets ekonomi påverkas kraftigt om vi måste ställa in sommarens evenemang. Ditt understöd behövs. Och håll uppe kontakten med andra syskon i tron genom de streamingtjänster som din församling erbjuder.

Och må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er. Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och Far när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga (1 Tess 3 :12 – 13)

Förbundsstyrelsen 17.3.

UPPDATERING:

KU:s offentliga möten och musikgrupper är inhiberade fram till 13.5 i enlighet med det förlängda undantagstillståndet. 

Om du vill prata med någon eller har frågor så finns KU:s medarbetare till för dej: 
Leon Jansson, verksamhetsledare: 0500 736 088
Maria Edman, byråsekreterare: 045 234 8073
Jakob Backlund, ungdomsledare: 045 234 8072
Alaric Mård, ungdomsteolog: 050 407 5630

Bankkonto och insamlingstillstånd

Aktia  FI92 4055 9120 0009 78

Mottagare: Förbundet Kyrkans Ungdom

Ifall du inte har tillgång till ditt personliga referensnummer, skriv ”Månadsgåva” i meddelandefältet. 

*Månadsgåva för Förbundet Kyrkans Ungdom r.f:s kurs- läger- och mötesverksamhet samt sång-och musikarbetet. Penninginsamlingstillstånd RA/2018/1103 utfärdat av Polisstyrelsen 15.11.2018 för 1.1.2019-31.12.2021, hela landet utom Åland.