KOMMANDE SAMLINGAR I KU

20.6 Kronobykretsens årsmöte i församlingshemmet kl 14.

20.7 Utedag för små och stora på Kronvik lägergård kl 14-16. 

25.7 Förbundets ordinarie sommarmöte kl 17 vid Kredu i Nkby. Servering och andakt.

4.8 Allsång på Kuddnäs, Nykarleby kl 18. Sara Ray, Mikaela Lönnqvist, Mats Edman m.fl. Arr. KU-kretsen och Nkby församling.

10.8 Utedag för små och stora på Kronvik lägergård kl 18-20. 

15.8 Hela kyrkan sjunger i Björkö kyrka kl 15. Peter Kankkonen, projektkören, Harry Kronqvist, Eivor&Nisse Johansson och Barbro Lindgren. Obs. datumet!

Bussen: 

09:30 Nedrvetil Församling

09:45 Karleby Församling

10:00 Kronoby Församling

10:15 Polaris

10:30 Jakobstad Busstation

10:45 Nykarleby Busstation

KU:s SOMMARDAGAR i Pedersöre 21-22.8.2

12.9 Sång- och vittnesbördskväll i Nedervetil församlingshem kl 18. Tema: Guds ledning och bönhörelse. Medv. Tor-Erik Store, Gun-Maj Näse, Jukka Sandvik, Görel Ahlnäs, Vilhelm Kankkonen, Harry Kronqvist, Happy Singers, KU:s blåsorkester med Ingmar Byskata samt Projektkören. Servering.

17-19.9 Kyrkhelg Nord i Karleby 

13.10 Seniordag i Kvevlax

 

Förbundet Kyrkans Ungdom

Om du vill prata med någon eller har frågor så finns KU:s medarbetare till för dej: 
Leon Jansson, verksamhetsledare: 0500 736 088
Maria Edman, byråsekreterare: 045 234 8073
Rebecca Ekman, ungdomsledare: 045 234 8072
Alaric Mård, ungdomsteolog: 050 407 5630

Bankkonto och insamlingstillstånd

Aktia  FI92 4055 9120 0009 78

Mottagare: Förbundet Kyrkans Ungdom

Ifall du inte har tillgång till ditt personliga referensnummer, skriv ”Månadsgåva” i meddelandefältet. 

*Månadsgåva för Förbundet Kyrkans Ungdom r.f:s kurs- läger- och mötesverksamhet samt sång-och musikarbetet. Penninginsamlingstillstånd RA/2018/1103 utfärdat av Polisstyrelsen 15.11.2018 för 1.1.2019-31.12.2021, hela landet utom Åland.