KOMMANDE SAMLINGAR I KU

31.7 Allsång vid Kuddnäs i Nykarleby kl 18.

18.8 Gemenskapsdag på Björkö kl 15. Medv. Peter Kankkonen, Jukka Sandvik, Eivor & Nisse Johansson, Projektkören, Harry Kronqvist. Dagen inleds med lunch vid Berny

25.8 Sommarsamling vid Sommarhemmet i Kronoby. Kaffeservering från kl 14.30. Kl 15 Program med Anders Store m.fl. Alla varmt välkommna! Terjärv- och Nedevetilbor speciellt inbjudna

14.9 Säsongavslutning på Kronvik lägergård. Fredrik Kass m.fl.
31.10 Seniordag i Oravais

16-17.11 Förbundets höstmöte i Solf.

MÖTESKALLELSE

Medlemmarna och medlemskretsarna i Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. kallas till ordinarie sommarmöte torsdagen den 25 juli 2019 kl. 13.00 i auditoriet vid Seurakuntaopisto i Pieksämäki. Stadgeenliga ärenden. Eventuella motioner med förslag till beslut, bör vara styrelsen tillhanda senast den 11 juli 2019 under adress: Förb. KU, Seminarieg. 19, 66900 Nkby eller kansliet(a)kyrkansungdom.fi.

Stäng meny