På bilden ovan sjunger projektkören under ledning av Sonja Smedjebacka, ackompanjerade av Inger Cederberg och Karl-Gustaf Sundman på seniordagen i Terjärv den 19 mars 2019.

***********************************

SENIORDAG

i Kvevlax ons. 20.10.21 (obs datumet!)

11.00 Bibelstudium i församlingshemmet Erik Vikström

12.00 Lunch

13.00 Hela kyrkan sjunger Rodney & Nina Andrén, Kvevlax församlings manskör, Gemensamma pensionärskören m.fl.

14.15 Kaffe

15.00 Veckomässa i kyrkan Erik Vikström, Emilia Kontunen, Rodney Andrén

Buss norrifrån – efter veckomässan startar bussen tillbaka norrut. Anmälan för lunch och buss senast tisdag 12.10 till kansliet, tfn 045 234 8073, kansliet@kyrkansungdom.fi  

SENIORUTSKOTTET

  • planerar seniorverksamheten tillsammans med verksamhetsledaren
  • deltar i praktiska arrangemang i mån av möjlighet
  • fungerar som en länk ut till seniorerna på fältet
  • ta gärna kontakt ifall du har frågor, idéer eller behöver någon att prata med!

Seniorutskottet 2021: 

Stig Gunell (Esse) 

Britta Harald (Nykarleby)

Linnea Sundvik (Larsmo) 

Anneli Grankull (Kronoby)