FRAMTIDSHOPP

Varmt välkommen på KU:s sommarläger i Pieksämäki 2019! Vi är glada att i år igen kunna presentera en mångsidig kurs- palett och ett rikt programutbud. Vi samlas under temat Framtidshopp – något vår värld behöver mer än någonsin. Vi kan inte vara naivt optimistiska inför en värld, en planet och en mänsklighet i kris. Men hoppet bär oss och styrker oss i mötet med en hopplös värld. Och vi utmanas att lära oss leva som en motkultur, en hoppets gemenskap. Så kom med och låt dig fyllas av liv och hopp i gemenskapen, både kring Ordet och nattvardsbordet. Det finns framtidshopp!

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. (Jer 29: 11 – 12)

Lägerbroschyren för Pieksämäki 2019

Barnen och nattvarden

Läs om paret Kaiser, som besöker Pieksämäkilägret i sommar!
Stäng meny