Sommarläger i Pieksämäki 27.7–1.8.2021

Medv.: Mats Nyholm, direktor för S:ta Clara kyrka i Stockholm, Marcus Olson m.fl

Förbundet Kyrkans Ungdoms styrelse har konstaterat att sommarlägret i Pieksämäki av allt att döma inte kan ordnas på grund av rådande omständighet. Planeringen av alternativa lösningar är på gång och ideér och tankar efterlyses. Grundtanken är att ett alternativt ”läger ” ordnas under Pieksämäkiveckan 27.7-1.8. Tonvikten ligger på att nå barn, ungdomar och familjer i stiftets olika delar. Kanske en ”lägerdag” under veckan på olika platser. Tankar om upplägg, struktur och medverkande tas gärna emot. Kontaktperson: t.f. verksamhetsledare boris.salo@kyrkansungdom. fi, tel 0504689678.

 

 

Besök KU:s egen kanal på youtube. Där hittar du material från Sommardagar, Digimäki, KU:s 100-års jubileum m.m. 

Alla vuxenbibelstudier och sommarprat från fjolårets Pieksämäkiläger tillgängliga online!

Bilder från Pieksämäkilägret 2019, foto: Joe Pimenoff