KUng-teamet Anna Westerlund & Ida Granfelt

KUng 20-insamlingen:

Vi behöver din hjälp för att nå målet på 12 000€. Kom gärna ihåg KUng-teamet i förbön.

KUng kontot: Förbundet Kyrkans Ungdom FI49 4055 0010 0277 26

Använd gärna referensnumret 5005.
Förbundet Kyrkans Ungdom r.f:s KUng-insamling för ungdomsprojekt sommaren 2020.

Penninginsamlingstillstånd RA/2018/1103 utfärdat av Polisstyrelsen 15.11.2018 för 1.1.2019-31.12.2021, hela landet utom Åland. Medlen används för anställning av ett KUng-team och ungdomssatsningar år 2020.

KUng projektet fortsätter!

Spelplanen har ändrats

Den pågående coronaepidemin har redan påverkat många människors vardag. Församlingar, föreningar och företag har varit tvungna att i rask takt rätta sig efter nya omständigheter. Epidemin har också föranlett en del ändringar i KU:s verksamhet. Många församlingars konfirmandläger inhiberas eller senareläggs i år, vilket i sin tur påverkar KUng-teamets arbetsbild. Vi i Förbundet Kyrkans Ungdom tror ändå att KUng-teamet har en viktig uppgift i att stöda församlingarna i deras konfirmandarbete. KUng-teamets kärnuppgifter, att fungera som vuxna kristna förebilder för ungdomar och att möta och undervisa människor om Jesus, kvarstår även om det under rådande omständigheter kanske inte alltid går att göra fysiskt. Trots att KUng-teamets arbetssätt kommer att se annorlunda ut i år jämfört med tidigare år vill KU i år, liksom tidigare, verka för att väcka och fördjupa det kristliga livet i församlingarna, särskilt bland ungdomen. KUng-teamet är en viktig och beprövad länk i att förverkliga denna vision och nå ut till ungdomar i vårt stift.

KUng-teamets metoder och arbetsformer 2020
Vi har redan börjat fundera på hur KUng-teamet bäst kan utföra sin uppgift denna sommar. Dialogen med församlingarna fortsätter och KUng-teamets arbetsformer klarnar efterhand. Vi räknar med att KUng-teamet kommer att kunna göra vanliga besök till en del konfirmandläger som hålls under senare delen av sommaren, men med all sannolikhet kommer KUng-teamet att i större utsträckning än tidigare använda sig av digitala hjälpmedel, videosamtal och dylikt för att möta ungdomar och stödja församlingarna i deras konfirmandarbete. KUng-teamet kommer också att medverka i de regelbundna virtuella ungdomssamlingarna som ordnas i samarbete med SLEF, Karleby svenska församling, Kronoby församling och Larsmo församling. Det är dessutom möjligt att KUng-teamet kommer att göra en del uppdrag under höstterminen, beroende på bl.a. hur och när olika församlingar genomför sina skriftskolor.

Vi vill vara lyhörda för församlingarnas behov och öppna för möjligheten att skräddarsy lösningar som är kompatibla med enskilda församlingars praktiska arrangemang denna sommar. Vi ber om vägledning och tillförsikt inför KUng-teamets arbete i sommar, och lyfter samtidigt fram vår tacksamhet till Herren över det goda samarbete vi hittills fått ha med olika församlingar och tidigare KUng-team.

Tack!

Vi är väldigt tacksamma för alla som understöder KUng-projektet genom förbön och ekonomiska medel. Behovet är det samma som tidigare år, oavsett coronavirus.

Årets KUng-team: Anna Westerlund & Ida Granfelt

Årets splitternya KUng-team heter Anna Westerlund och Ida Granfelt. Anna och Ida kommer båda ursprungligen från Box i Sibbo, Nyland, där de växte upp ca en kilometer ifrån varandra. För närvarande har de däremot lite större mellanrum mellan sina husknutar; Anna bor i Helsingfors där hon studerar till fysioterapeut, och Ida är bosatt i Åbo där hon utbildar sig till socionom och kyrkans ungdomsarbetsledare. Annas och Idas bekantskap sträcker sig långt tillbaka i tiden, deras vänskap fick sin början för snart 22 år sedan då Ida hälsade på Anna på BB. Sen dess har de följts åt som goda (och ibland mindre goda) kamrater. Det finns alltså en gemensam historia och en stadigt rotad vänskap att stödja sig på, vilket kan vara en styrka i samarbetet som KUng-team. Anna och Ida har också en hel del gemensamma intressen, vilka bland annat omfattar: Jesus, brassasi, fysiska aktiviteter, djupa diskussioner och äventyr. De nya KUngarna har en mycket positiv bild av sitt inbördes samarbete:
  – Vi kompletterar nog varandra bra. Vi tycker om att göra samma saker men är ändå väldigt olika som personer. Ida är mer emotionell medan Anna är mer rationell. Vi tror att båda egenskaperna kommer att behövas i det här arbetet. En styrka vi har är också att vi känner varandra så bra så vi vet precis hur den andra fungerar.
Även om Anna och Ida axlar rollen som KUng-team för första gången är de väl bekanta med KUng-projektet och arbetsformen:
  – Vi har träffat på tidigare KUng-team på Pieksämäkilägret. De har varit förebilder för oss, så det känns som att vi kliver in i stora skor.
Både Anna och Ida har dessutom fungerat som hjälpledare hemma i Sibbo, och har de senaste somrarna jobbat med att dra läger för barn och ungdomar i SLEF i Svenskfinland. Arbetet med ungdomar är bekant, och det är också ett arbete de båda trivs med.
  – Vi ser fram emot att få träffa en massa ungdomar och få prata med dem och höra vad de funderar på och diskutera tillsammans!
Anna och Ida är samtidigt införstådda med att arbetet som KUng-team kan vara utmanande.
  – Att vi inte har en bil för sommaren är ju en utmaning i sig då Österbottens kollektivtrafik inte är i världsklass. Men det ska nog lösa sig ännu! En annan sak vi tänkte på var att vi kommer att sakna att inte kunna bygga ordentliga relationer med de ungdomar vi möter eftersom vi bara kommer se dem för en så kort stund och sedan åka vidare.
Trots det sistnämnda bär Anna och Ida på en ambition att bygga goda relationer:
  – Relationer är så centralt i det kristna budskapet, både relationen till Gud, till skapelsen och till varandra. Det handlar om att vandra tillsammans och dela liv med andra människor, och det är något av det finaste som finns! Och ännu finare är det när Jesus hjälper oss att göra det på ett bra sätt!

Text: Jakob Backlund

******************************************************

KUng 20-insamlingen:

Vi behöver din hjälp för att nå målet på 12 000€. Kom gärna ihåg KUng-teamet i förbön.

KUng kontot: Förbundet Kyrkans Ungdom FI49 4055 0010 0277 26

Använd gärna referensnumret 5005.
Förbundet Kyrkans Ungdom r.f:s KUng-insamling för ungdomsprojekt sommaren 2020. Penninginsamlingstillstånd RA/2018/1103 utfärdat av Polisstyrelsen 15.11.2018 för 1.1.2019-31.12.2021, hela landet utom Åland. Medlen används för anställning av ett KUng-team och ungdomssatsningar år 2020.