Vill du bli medlem i Kyrkans Ungdom?

Vi jobbar i nära samarbete med församlingarna och det finns verksamhet både i lokalkretsar och på förbundsnivå. Vi vill verka för väckelse, mission och evangelisation samt hjälpa och stöda folk på vägen till himlen. Som medlem får du regelbunden information om KU genom våra rundbrev 4 ggr/år samt lägerbroschyrer och annat aktuellt.

Som ung medlem i KU (under 25 år) får du rabatt bl.a. på Pieksämäkilägret och Åreresan. Medlemsavgiften för år 2019 är 8€ (En del lokalkretsar kan bära upp en egen liten avgift). Ifall du bor på en ort som har en lokalkrets kan du välja att bli medlem i en lokalkrets.

Man kan också vara medlem direkt i Förbundet Kyrkans Ungdom.

Medlemsregisterbeskrivning

För tillfället har förbundet ca 1800 medlemmar i 13 lokalkretsar. Välkommen med i KU-familjen! Vi rekommenderar att du i första hand väljer en lokalkrets om det finns en sådan där du bor eller i närheten av dej. Det går också att vara medlem direkt under förbundet ifall någon lokalkrets inte finns i din närhet. 

ADRESSFÖRÄNDRING

Tidigare adress

Ny adress