Vill du bli medlem i Kyrkans Ungdom?

Vi jobbar i nära samarbete med församlingarna och det finns verksamhet både i lokalkretsar och på förbundsnivå. Vi vill verka för att väcka och fördjupa tron på Jesus, speciellt bland ungdomar. Som medlem får du regelbunden information om KU genom våra rundbrev 4 ggr/år samt lägerbroschyrer och annat aktuellt.

Som ung medlem i KU (under 25 år) får du rabatt bl.a. på Sommarlägret och Åreresan. Medlemsavgiften för år 2023 är 10€ (En del lokalkretsar kan bära upp en egen liten avgift). Ifall du bor på en ort som har en lokalkrets kan du välja att bli medlem i en lokalkrets.

Man kan också vara medlem direkt i Förbundet Kyrkans Ungdom.

Medlemsregisterbeskrivning

För tillfället har förbundet ca 1600 medlemmar i 9 lokalkretsar. Välkommen med i KU-familjen! Vi rekommenderar att du i första hand väljer en lokalkrets om det finns en sådan där du bor eller i närheten av dej. Det går också att vara medlem direkt under förbundet ifall någon lokalkrets inte finns i din närhet. 

ADRESSFÖRÄNDRING

Tidigare adress

Ny adress