Musiken har alltid varit en viktig del av Förbundet Kyrkans Ungdoms verksamhet.

DU är välkommen med i någon av de här grupperna! Ta kontakt med ledaren så får du mera information!

Blåsorkestern övar på torsdagskvällarna kl 18.30 i Karleby församlingshem. 

Ledare: Ingmar Byskata

I orkesterns repertoar hittas choraler, negro spirituals, klassisk musik och marscher. Orkestern gör regelbundet konsertresor till andra nordiska länder. Ifall man vill börja spela, men saknar eget instrument, kan orkestern låna ut.

Närmare information ger: Ingmar Byskata, tel. 044-7296795

Paletten är KU:s kör för unga vuxna och medelålders i Karlebytrakten.

Kören leds av Ingmar Byskata som i november 2010 fick Svenska Kulturfondens kulturpris för sitt arbete kring den andliga ungdomsmusiken. Kören uppträder i olika sammanhang.

Paletten övar på tisdagar kl 18-19.30 i Karleby församlingshem på Kyrkbacken.

Tag gärna kontakt med Imma på tel. 044 2798 184

Välkommen med i gänget!

Kören Amigo Choral grundades år 1998 av samma sångare som tio år tidigare varit med om att starta gospelkören His Master’s Noise. Amigo Chorals första dirigent var Sören Lillkung, som sedan gav över taktpinnen till Malin Storbjörk. Sedan början av 2011 är Sören tillbaka som dirigent. Idag består kören av drygt 50 sångare från Sibbo, Borgå och Helsingfors med omnejd. På repertoaren finns framför allt gospel, psalmer och många av favoriterna från tiden med His Master’s Noise.

Om du är intresserad av att komma med kan du kontakta någon av oss:

Jan-Erik Holmkvist, ordförande, 
jan-erik.holmkvist(a)sibbo.fi

Peter Wikström, viceordförande, 
peter.wikstrom(a)stil-form.fi

Sam Gull, sam.gull(a)elisanet.fi

Sören Lillkung, dirigent, soren.lillkung(a)gmail.com

Förbundet Kyrkans Ungdom har ett eget strängbandsarbete. Strängbanden uppträder med ojämna mellanrum vid olika tillfällen och ofta blir det extra övningar just inför större happenings.

Strängbandet i Pedersöre – Gun-Maj Näse, tel. 040 3100 443

Strängbandet i Nedervetil – Harry Kronqvist, tel. 044 064 8098, 06-864 8098

Bandskola för nybörjare och längre hunna. Vi övar varannan onsdag i prästgården kl. 15 – 17. Välkommen med! 

Ansvarig: Patrik ”Putte” Frisk

tel. 050-5663688

Kungens Ungar är en barnkör i Nedervetil som leds av Anna Finell och Jenny Pulkkinen. 

KU samarbetar med kören och har bl.a. gett ut mässan Vi får säga Pappa som Kungens Ungar skapat. 

Harry Kronqvist leder en projektkör och en dragspelsorkester som är baserade i Nedervetil med omnejd. Uppträdanden sker i lokala församlingssammanhang. 

 

Harry Kronqvist: tel. 044 064 8098, 06-864 8098