Styrelsen informerar om KU:s verksamhet och coronaepidemin 18.3.2020

Med hänvisning till undantagstillståndet i Finland inhiberas alla offentliga möten som KU arrangerar fram till annandag påsk, 13.4.2020. Vissa möten kan dock streamas. Om streamingen meddelas närmare på KU:s hemsida och via sociala medier. I övrigt hänvisas till myndigheternas och andra rådande direktiv. Vi planerar våra evenemang inför sommaren men står i beredskap att inhibera eller skjuta fram evenemang om så behövs. Följ med våra kanaler för uppdateringar när sommarevenemangen närmar sig. Vi fortsätter med all den verksamhet vi kan bedriva. Styrelsen fattar nya beslut senast efter påsken.

Ett nationellt undantagstillstånd medför en kallelse för oss att ta hand om varandra, motverka ensamhet och utslagning, mota oron och rädslan med små gärningar av kärlek. Vi uppmanar alla att aktivt hålla kontakt med sina närmaste och vara trogna i sina sammanhang. Fortsätt understöda företagare och föreningar om det bara är ekonomiskt möjligt. Kom också ihåg Förbundet Kyrkans Ungdom om ni har möjlighet att bidra med månadsgåvan*! Förbundets ekonomi påverkas kraftigt om vi måste ställa in sommarens evenemang. Ditt understöd behövs. Och håll uppe kontakten med andra syskon i tron genom de streamingtjänster som din församling erbjuder.

Och må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er. Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och Far när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga (1 Tess 3 :12 – 13)

Förbundsstyrelsen 17.3.

 

UPPDATERING:

KU:s offentliga möten och musikgrupper är inhiberade fram till 13.5 i enlighet med det förlängda undantagstillståndet. 

Om du vill prata med någon eller har frågor så finns KU:s medarbetare till för dej: 
Leon Jansson, verksamhetsledare: 0500 736 088
Maria Edman, byråsekreterare: 045 234 8073
Jakob Backlund, ungdomsledare: 045 234 8072
Alaric Mård, ungdomsteolog: 050 407 5630

Bankkonto och insamlingstillstånd

Aktia  FI92 4055 9120 0009 78

Mottagare: Förbundet Kyrkans Ungdom

Ifall du inte har tillgång till ditt personliga referensnummer, skriv ”Månadsgåva” i meddelandefältet. 

*Månadsgåva för Förbundet Kyrkans Ungdom r.f:s kurs- läger- och mötesverksamhet samt sång-och musikarbetet. Penninginsamlingstillstånd RA/2018/1103 utfärdat av Polisstyrelsen 15.11.2018 för 1.1.2019-31.12.2021, hela landet utom Åland.

Andakt av Lars-Henrik Höglund. Texten ingår också i Kummin nr 3.2020.

Ny ska Gud göra mänskan,
allt gammalt och trasigt blir bytt.
Himmel och jord ska förvandlas då,
när Gud skapar allting nytt,
Gud skapar allting nytt!

 

Man får söka en bättre sammanfattning av vad det betyder att Jesus har uppstått. Margareta Melins dikt, tonsatt av Lars-Åke Lundberg, har sedan 1970-talet hjälpt både unga och gamla att lovsjunga Gud för hans stora under. En ny skapelse! Det samma säger också C S Lewis, Narnia-böckernas författare: ”Upptåndelsen är ett lika stort under som skapelsen”.

Det är säkert bra att lyfta fram kroppens uppståndelse i en tid när allt flera tror på att vi kommer att sväva omkring som andar resten av evigheten (ungefär som i Harry Potter böckerna), eller blir pånyttfödda, reinkarnerade, och bli en annan människa. Eller ett djur eller en insekt.

Nej, vi ser fram emot en ny skapelse. En förnyad kropp och en förnyad jord med rena, kristallklara vatten och doftande skogar som Harry Månsus så målande beskriver.
Det är säkert också bra att vi lyfter fram att det är Jesus som är uppståndelsen och livet i en tid som gör allt för betona det gemensamma med alla religioner, speciellt de sk. bokreligionerna: Kristendom, judendom och Islam. Samtal mellan religioner är viktiga för ökad förståelse och respekt men det är bara Jesus som är uppståndelsen och livet! Han är den enda vägen till Fadern. ”Ingen kommer till Fadern, utom genom mig” Joh. 14.

Framtiden är alltså klar: En ny kropp och en ny jord. Men kraften från Jesu uppståndelse verkar redan nu. Därför att han är både uppståndelsen och livet. 

Vi behöver påminna oss om att vi fått allting i dopet. Inte för att vi begriper det, men vi både dog och uppstod med Jesus. För att leva med honom både här i tiden och i evigheten. 

Död och uppståndelse hör alltså ihop. Utan död ingen uppståndelse. Jesus säger att den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister det skall finna det. Det har vi väl alla erfarenhet av. Vi vill så gärna smita från allt vad förluster och lidande och död heter, men den stund vi accepterar dem (acceptera betyder att ta emot) förvandlas eländet. Efter Jesu uppståndelse förvandlas allting som Gud får beröra. Gud är den stora 

Förvandlaren, säger karmelitmunken Wilfrid Stinissen.
Man kan fråga var och när Jesus vann den största segern. Vi tänker kanske att det var när han uppstod. Men var det inte snarare den stund han accepterade sin väg? Det var nog då som djävulen och döden miste sin makt. Vår största seger kommer därför att vara segern över oss själva, över våra frestelser, över våra försök att smita undan Gud. 

När vi i nattvarden får del av Kristi kropp är det då hans lidande kropp eller hans uppståndna kropp som vi får del av? Eftersom vi ofta betonar hans lidande och ser hans kors på oblaten tänker vi kanske att det är hans lidande kropp vi äter. Men Kyrkan lär, att det är hans uppståndelsekropp vi får del av. Det är hans uppståndelses kraft som vi får för att orka med vardagen och för alla de tillfällen då vi måste dö. Otaliga gånger måste vi övervinna oss själva, dö från oss själva, för att sedan en sista gång säga farväl till detta liv för att ta emot det oförgängliga som en gåva från vår Herre.

2. Glada tackar vi Jesus:
tack, Herre, att döden blir kort.
Vi ska få leva hos dej en gång,
du tar oss från döden bort,
tar oss från döden bort!

Uppstått har Jesus, hurra, hurra,
han lever, han lever, han lever än.
han lever, han lever, han lever än.

Text: Lars-Henrik Höglund,
pensionerad kyrkoherde

STUGMÖTETS AGENDA

Biskop em. Erik Vikström har sammanställt en agenda för stugmöten. Du kan ladda ner agendan och använda den med din familj i ditt hem. Agendan är ett verktyg för att hålla korta bibel- och bönesamlingar i hemmen. Agendan får kopieras och spridas

Ladda ner agendan här. Agendan får kopieras och spridas.

Du kan också beställa den gratis från KU:s kansli.

När jag nu för Kummins läsare presenterar ett förslag till ”Stugmötets agenda” är det egentligen en uppföljning av det som jag skrev redan 1992 i boken Eden och Anden. Målsättningen med den boken var att lotsa två just då framväxande strömilar in i en gemensam och stark flod, nämligen den ekologiska och den karismatiska väckelsen. Det behövdes då och det behövs nu både naturens och nådens oaser i vår hotade värld. Om behovet av sådant var angeläget redan 1992 så är det dubbelt så angeläget i dag med ekosystemets kollaps och ett allt svagare deltagande i gudstjänsterna.

Boken tog till sist sikte på det praktiska församlingslivet och mynnade ut i ett kapitel med rubriken Oasförsamlingen (sid. 116 ff.). Där skisserar jag upp en ”oasförsamling” där först och främst församlingen som sådan är en oas med högmässan som alltings givna centrum. Men speciellt om det är fråga om numerärt större församlingar behövs det också ett nätverk av ”oaser”, och jag skrev att det gäller att få församlingspastorerna och andra anställda ”att se det som en första rangens uppgift att ge inspiration och stöd i denna riktning”. När jag skrev 1992 var jag fullt medveten om att det redan fanns en hel del av oasgrupper i många församlingar. Men jag såg behovet av att gå vidare. Och så här skrev jag då: ”Dels skulle det gälla att ge de exi­sterande grupperna och verksamhetsföretagen en starkare identitet, dels att något tukta och ansa det som finns och – framför allt – att inspirera till kraftig tillväxt på detta område.”

För oasgrupperna (som jag nu samlar under rubriken ”stugmöte”) föreslog jag följande kriterier:

1. En oasgrupp är en med kortare eller längre intervaller sammankommande grupp inom församlingen som förbinder sig till regelbundet och aktivt deltagande i församlingens gudstjänst. Själv samlas den medvetet ”i Jesu namn” (Matt 18:20) och har i enlighet med oastänkandet lyssnandet till Guds ord, bönen och det kristna omsorgstagandet som alltings centrum och utgångspunkt. Oasgruppen behöver inte ha någon annan regelsamling än ”Kristi lag” att vi ska bära varandras bördor (Gal 6:2).

2. Oasgruppen kan helt självständigt, helst i samråd med församlingens ledning, formulera sina mål utgående från den nya kyrkolagens definition av församlingen som en trons och kärlekens gemenskap. Detta betyder att inriktningen kan vara bl.a. själavårdande, fostrande, evangeliserande, kyrkomusikalisk, diakonal, missionär, ekologisk, samhälls­etisk etc. Oasgruppen kan också kombinera olika inriktningar. Den står i nära och ömsesidig kontakt med församlingens ledning.

I mitt förslag till agenda kallar jag som sagt oasgruppens samling för ”stugmöte”. Man kunde förstås också ha använt ”cellgrupp” eller ”hemmamöte” eller något annat, men de som jag har konsulterat med tycker att det gamla begreppet ”stugmöte” är det mest lämpliga. Och stugmötet måste ju inte nödvändigtvis hållas i någons hem, ett församlingsutrymme kan förstås också användas.

Varför en styrande ”agenda”? Därför att – utgående från mina egna erfarenheter och iakttagelser – man inte riktigt vet hur man ska ha det när man samlas. Ett problem kan vara att någon eller några kan tvingas att ta ett alltför stort ansvar, ett annat att det aldrig uppstår något egentligt samtal, ett tredje att det inte blir någon egentlig bönegemenskap. Då kan det vara till stor hjälp att ha en agenda att falla tillbaka på och att s.a.s. vila i den med dess trygga struktur när man samlas. Det kan hända att det mest befriande och givande samtalet uppstår först vid den avslutande serveringen. Då har stugmötet ”lyckats”. Vi testade agendan vid senaste sommarläger i Pieksämäki i det eftermiddagsseminarium som samlades under rubriken ”Vandra med Jesus”, och jag tror att de flesta tyckte att det kändes både bra och inspirerande.

Man behöver inte vara mer än två eller tre för att sätta i gång. Från KU:s kansli kan man beställa färdigt tryckta agendor av det slag som presenteras här invid. När man väl kommit i gång kan man gärna ge feedback till kansliet.

Text: Erik Vikström

Alla vuxenbibelstudier och sommarprat från fjolårets Pieksämäkiläger tillgängliga online!

Vuxenbibelstudier: Anders Sjöberg
Ungdomsbibelstudier: Marcus Olson (ons-tors) & Mats Nyholm (fre-sön)
Tweensbibelstudier: Henrik & Linda Mård
Barnmöten: Per-Richard ”Pricken” Levälahti m.fl.
Kurser med Simon Ådahl & Örjan Armgren, Rigmor Holst, Anders Sjöberg, Mats Nyholm, Svante Lundgren, Stefan Forsén, Maria Sundgren-Lillqvist m.fl.
Konsert med Pekka Simojoki & Amigo Choral

Pricka in i din kalender redan nu!

I år fyller förbundet 100 år!

Vi kommer att uppmärksamma jubileumsåret med bl.a. följande festligheter: 

Huvudfesten på Sommar­dagarna i Karleby 5–7.6

Sommarlägret i Pieksämäki 28.7–2.8

Temadag i Jakobstad  med Tomas Sjödin 29.10

Höstmöte i Nykarleby 28.11

Artikelserie i Kummin under hela året

Utgivning av 100-års historik

Pricka in datumen redan nu!

KU:s Sommardagar

i Karleby 5-7.6.2020

i Sockenkyrkan och Kyrkbackens församlingshem.

Huvudfesten för KU:s 100-års jubileum.

FREDAG: Lovsångskonsert med Bengt Johansson och mässan Människa – kom fram! med Stefan Myrskog.
LÖRDAG: 100 – årshistoriken av Sixten Ekstrand ges ut. Sång och musik, Erik Vikström, BarnOas. Hoppslott och cafétält med godiskrokodiler & glass. Sommarprat med bl.a. Tuula Vilo och Rebecka Stråhlman. Festmiddag.
Galakväll med högklassig musik, både nostalgikörer/band och nya musiker. Glimtar från 100 år av Guds trofasthet och framtidsutblickar. Välsignelse av KUng-teamet. Biskop Bo-Göran Åstrand, Sixten Ekstrand m.fl. Ungdomssamling efteråt.
SÖNDAG: Festhögmässa i sockenkyrkan. Radiering. Kyrkkaffe.

KONSERT på fredag med Bengt Johansson och Mikael Svarvar med band

Retreat på Tankar 10–12.8.2020

Tema: Ett liv med Jesus

Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över digPs. 32:8

Bibelmeditationer: Tuula Vilo 

Retreatpräst: Per Stenberg

Husvärdar: Kristina & Bo-Göran Klingenberg

Avfärd: måndag kl 18 från Havsparken, hemfärd onsdag em från Tankar.

Pris: I enkelrum 170€ + anmäln.avg. 30€ (som inte bet. tillbaka vid annullering). I dubbelrum 150€ + anm.avg. 30€.

Anmälan: senast ons. 22.7 via KU:s hemsida eller tel. 045 234 8073.

KU:s seniorresa till Skåne 31.8–5.9.2020

Kom med på seniorresan till Skåne och Österlen, ett av Sveriges mest älskade resmål. Vi bor på Stiftsgården Åkersberg, njuter av de vackra landskapen, besöker bl.a. Simrishamn med sina kullerstensgränder och korsvirkeshus, Dag Hammarskjölds Backåkra, Kåseberga och Ales stenar, Ystad och på vägen hem ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby. Vi har tid för bibelstudier och andakter, allt i den varma gemenskapens tecken. 

Pris: 795 €

Reseledare: Görel Ahlnäs

Bibelstudiehållare: Tor-Erik Store

Ladda ner reseprogrammet här!

(pdf-fil)

KVINNOWEEKEND

på Pörkenäs 2–3.10.2020
Jenny Petersson m.fl.