Camilla Klockars

 Medv. Camilla Klockars, Åsa Turpeinen, Anne Holm-Haavisto, Annica Smeds, Heidi Storbacka, Rebecca Ekman, Fanny Sjölind m.fl.

Du är varmt välkommen på Kvinnoweekend till Pörkenäs lägergård! Vi ser fram emot att dela ett dygn av gemenskap, undervisning, samtal, lovsång samt med tid för promenader och vila. Weekenden inleds på fredag kväll med mat kl 18 och avslutas på lördag vid 17-tiden.

Camilla Klockars är vår huvudtalare. Heidi Storbacka och Rebecca Ekman medverkar med sång och musik. På lördag eftermiddag i samband med olika parallellprogram öppnar vi upp weekenden också för dej som inte har möjlighet att delta en längre tid. Du kan t.ex vara med på Stick&Brinn-hörnan,  dela gemenskapen kring te/kaffebordet och som avslutning fira nattvardsmässa med oss. 

Parallellprogram på lördag kl 14: (Ange vilket du vill delta i när du anmäler dig).

 Stick & Brinn verkstad Vi stickar tillsammans i god gemenskap samtidigt som vi delar livet och diskuterar frågor vi brinner för. Egna alster med.

 Vi stannar upp tillsammans Katrin Björklund m.fl. I vardagen möter vi frågor och tankar som vi sällan hinner få i lugn och ro fundera på, t.ex. tro, känslor och hur vi orkar i vardagen. Vi kommer att lyfta fram några sådana ämnen och diskutera både i mindre och större grupper för att kunna lära oss av varandra och tillsammans få lite mera klarhet i frågor som präglar vår vardag.

 ”Var stilla och vet att jag är Gud”  Birgitta Udd (retreatledare) Jag tänder ett ljus på altaret, böjer knä och vilar mina öppna händer i min famn. Gud, du är här och jag är här – kan vi bara sitta så här en stund? I vår kyrka idag är vi oerhört duktiga på att tala och att använda orden. Det behövs. Tystnaden och stillheten behövs också. I tystnaden får jag en chans att komma ikapp med mig själv och jag får öppna mig inför Gud. Är det möjligt? Det samtalar vi om och vi övar också på att vara tysta och stilla tillsammans.

 Bastupanelen Hanna Nystrand (strandbastun)

Pris 80€. För studerande, vårdlediga, arbetssökande och sjukpensionärer 70€. Deltagaravgiften kan faktureras i efterhand.

Anmälan senast onsd. 20.9. här under eller KU:s kansli, 045 234 8073. 

Arr: Förb. Kyrkans Ungdom, Jakobstads sv. & Nykarleby församling

FREDAG 29.9

17.15- Drop in och inkvartering (kapellbyggnaden)

18.00- Middag med kaffe/te

19.00 Sing In & välkommen! Heidi Storbacka, Anne Holm-Haavisto, Annica Smeds

Tiden” Camilla Klockars inleder

Liten paus

20.15 Taizéandakt Birgitta Udd

20.30 Valfritt program:

  • Lovsång & förbön, Heidi Storbacka m.fl.

  • Bastu (kapellbyggnaden)

  • Nattmat & samvaro (på loftet)

LÖRDAG 30.9

Tid för morgonpromenad för den som vill 🙂

8.30- Frukost

9.30 Sing in & morgonbön Rebecca Ekman, Fanny Sjölind m.fl.

10.00 ”Tiden” Camilla fortsätter

12.00 Lunch med efterrätt och kaffe/te. Tid för vila, promenad m.m.

Öppet program:

14.00 Parallellprogram

1. Stick & Brinn verkstad (klassrummet i logementet)

2. Vi stannar upp tillsammans Katrin Björklund (aulan med soffa i logementet)

3. Var stilla och vet att jag är Gud Birgitta Udd (kapellet)

4. Bastupanelen Hanna Nystrand (strandbastun) 

15.30 Afternoon tea/kaffe på loftet

16.15 Nattvardsmässan ”Människa – kom fram!” Åsa Turpeinen, Rebecca Ekman, Annica Smeds. Kollekt.

PRELIMINÄRT PROGRAM:

FREDAG
17:00 Drop-in
17:30 Middag
19:00 Undervisning & workshop
21:00 Kvällsté & fri samvaro

LÖRDAG
9:00 Frukost
10:00 Undervisning & workshop
12:00 Lunch
13:00 Undervisning & workshop
14:30 Kaffe
15:00 Undervisning & workshop
17:00 Middag
19:00 Ungdomssamling
Samtal, lovsång, open stage, open wall m.m.

SÖNDAG
10:00 Brunch
12:00 Avslutning
13:00 Hemfärd

Kom med på en helg av kreativitet, gemenskap, tro!

Young Creators vill samla, inspirera och utrusta 15-30 åringar som vill hitta sitt uttryck och fördjupas i sin tro.

Vi vill skapa ett nätverk som stöder dig att ge utlopp för din kreativitet både innanför och utanför församlingen. Under lägret får du ta del av undervisning och kreativa workshops tillsammans med andra ungdomar och unga vuxna.

Medverkande: Nina Åström, Jonathan “Jutski” Välitalo, Joel “Beige” Peltoniemi, Olya Tsikhanchuk, Antti Sjöberg, Matti Aspvik, Fanny Sjölind m.fl.

Pris: 55 euro inkl program, material, kost & logi

Anmälan: 1-31.10.2023 via www.kredu.fi

Frågor: Fanny Sjölind (KU) 0452348072 fanny.sjolind@kyrkansungdom.fi

Johannes Lindvall (KREDU) 0447343183 johannes.lindvall@kredu.fi

Arrangörer: Förbundet Kyrkans Ungdom & KREDU Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby

Tack till bidragsgivaren Svenska Kulturfonden

KU:s TEMAÅR 2023

12.10 Livspusselkväll i Solfs församlingshem
17-18 Salt, sött och samvaro. Servering med frivillig avgift.
18-19.30 Seminarium ”Tro i en förändrad värld” med Matti Aspvik
För dieter eller behov av barnpassning, anmäl med sms senast
6.10 till Sofia 040 419 1920.
21.10 Livspusseldag i Karleby 
i Kyrkbackens församlingshem i samarbete med Karleby sv. förs.
16.00 Seminarium ”Andligt våld” Maria Björkmark
17.15 Hopp i soffan ”Tro och det offentliga ansiktet” Per Stenberg, Sarah Tiainen,  m.fl.
Servering
19.00 Kvällsmöte ”Tro i en förändrad tid” Matti Aspvik, Per Stenberg m.fl. Livsberättelser, musik m.m.
5.11. Livspusseldag i Jakobstad
i församlingscentret i samarbete med Fokus i J:stads sv. förs. 
14.00 Hopp i soffan: ”Stress och otillräcklighet” Jimmy Österbacka m.fl.
14.45 Kaffe
15.15 Hopp i soffan: ”Delaktig livsstil” Rebecka Björk, Robin Nyman m.fl.
16.00 Middag (anmälan behövs)
17.30 Fokus ”Tro i en förändrad tid” Matti Aspvik, Anders & Maria Eklund, Niklas Storbacka m.fl.
Anmälan till middagen (med namn och ev. dieter) 
senast 25.10 till kansliet@kyrkansungdom.fi eller 045 234 8073.
9.11 Livspusselkväll i Solfs församlingshem
17-18 Salt, sött och samvaro. Servering med frivillig avgift.
18-19.30 Hopp i soffan – samtal om “Tro i en förändrad värld”.
För dieter eller behov av barnpassning, anmäl med sms senast
3.11 till Sofia 040 419 1920.

Temaåret är på gång med flera bokade samlingar, som t.ex. livspusseldagar med olika teman, föräldramöten i skolor, konfirmandsamlingar, församlingsdagar, seniorsamlingar m.m. Varierande innehåll för olika målgrupper. Teman som handlar om att hitta meningsfullhet och kallelse i det lilla vi lever, varje dag livet ut. Teman som berör det som stjäl glädjen och friden av olika utmaningar i livet som ensamhet, missbruk, marginalisering, över­skuldsatthet m.m.

 

Livspusslet, Gud och jag

I ett sökande av KU:s identitet, syfte och kallelse 2023, har förbundet gått in för ett temaår. Kummin presenterar en översikt av läget, en vision och plan att komma vidare. Att hitta meningsfullheten och kallelsen som individer och gemenskap.

Förutsättningar till förändring
Varje förändring och förnyelse förutsätter ärlighet. En ärlighet hur vi egentligen mår, vad vi på riktigt vill, var vi befinner oss i livet, varför saker och ting ser ut som de gör och hur vi söker och tar emot hjälp. Jag tror vi alla kan ge ”rätt” svar i många frågor gällande livet och tron, men ofta är vår bekännelse och vårt sökande på väg åt motsatt håll. Kontaktytan mellan bekännelsen och livet saknas. Då bär inte tron livet utan vi släpar med oss tron som en plikt. Detta tog Jesus upp ofta och på många olika sätt, likaså att vi behöver rikta våra förväntningar rätt. Vi varken kan eller behöver fixa detta själv.

Den andra förutsättningen då det gäller förändring i något med verklig betydelse, är att det alltid är obekvämt, ja till och med stundvis smärtsamt, skrämmande. Därför kan vi inte göra det ensamma och behöver ta ett steg i taget, personliga steg. Orsaker har vi alla, även giltiga sådana. Ursäkter har vi också, och genom ursäkter väjer vi för att vara ärliga och ta steg mot en obekväm förändring. Ofta av rädsla och skam att visa hur det egentligen är ställt. Därför är genomskinlighet och berättelser viktiga, så vi vet att vi inte är ensamma, inte hopplösa fall.

Världen har förändrats och vi med den
Världen har förändrats mycket och vi troende med den. Inte bara på grund av pandemin och Ukraina, utan långt före det. Antropologer säger att den sekulariserade världen har idag de sämsta verktygen att hantera lidande. Dels för att vi söker meningen från oss själva. Därför har vi svårt att ta emot en väg mot förändring, för det innebär ju smärta.

”Världens lyckligaste land” väljs årligen utifrån de möjligheter det erbjuder, inte hur vi egentligen mår. Vi har vant oss med en stor mängd möjligheter som blivit till självklarheter. Detta har höjt förnöjsamhetsnivån och kraven, samt sänkt gränsen för känsla av misslyckanden.
Utmattningsdepression är en av folksjukdomarna idag. Ångesten ökar också och den dämpas med något. Då för det ofta med sig beroenden av olika slag, som i sin tur ökar illamåendet och skammen. Ensamhet upplevs idag av en tredjedel av finländarna, i världens lyckligaste land. Att inte bli sedd, inte få stöd och ge stöd, inte få känna sig behövd. 

Som kristna lever vi också mitt i detta och då hamnar kallelsen på högen av andra borden och måsten som bara ökar känslan av oduglighet och otillräcklighet. En ond cirkel där vi är för trötta, för ångestfyllda för att orka ta emot den ”medicin” som hjälper mot orsaken. Det formar om vår Gudsbild där vi undviker allt med Gud som känns jobbigt. Men å andra sidan är det omvänt till exempel med beroendesjukan, det vill säga man kan ofta inte sluta fastän man ser skadan det medför.

Meningsfullhet i en förändrad värld?
När en filosof får frågan om vad som är meningen med livet, kan det låta så här: 
”Meningen med livet är att hitta det du älskar att göra, bli så bra du kan på det och hitta ett sätt att göra gott med det”.

Inte alls ett dåligt svar och jag tror man utifrån det rådet kan söka och uppleva meningsfullhet, absolut. Som kristna har vi fått ett liknande svar, men med Guds förberedda plan som utgångsläge och Honom som förutsättning för det. 
Filosofins svar blir allt vanligare i den sekulariserade delen av världen där man inte längre behöver Gud för att förklara varför vi finns här, vad som är rätt och fel, bra och dåligt eller hur man ska leva ett gott liv. Oftare än vi, svarar olika coacher på de konkreta frågorna i livet, medan vi ofta svarar med enbart andliga svar på frågor de inte frågar, eller försöker bara visa att de gör fel, syndar. Vi lyssnar inte utan istället svarar vi på frågor vi vill de ska fråga.

Likaså ser man ofta på tron typ så här: ”Förr trodde vi, idag vet vi”, man utgår från att vi idag kan förklara allt rationellt. Till viss del är det sant, men vetenskapen har fortfarande inte botat själviskheten och ondskan.
Meningsfullhet är ett grundbehov

En viktig väg framåt är att se meningsfullhet och kallelse som något vi behöver för att må bra, ett grundbehov, inte en plikt för att göra Gud glad och duga. Grundbehov brukar delas upp lite på olika sätt men alltid börjar de med kärlek som avgörande och styrande. Grundbehoven kan delas upp i kärlek, trygghet och meningsfullhet. Jesus gick in i sin kallelse efter att han i dopet fått höra Fadern säga: ”Detta är min älskade son. I Honom har jag min glädje”. Det är det vi behöver höra inom oss i ett liv i Guds kallelse. Annars blir drivkraften fel och ohållbar.

I mitt arbete bland marginaliserade såg jag hur stor betydelse det hade att bli sedd, men lika stor betydelse var också erfarenheten att göra gott, att behövas. Så är det för oss alla. Vi mår inte bra av självupptagenhet. ”Saligare är att ge än att få”, är sant.

TEXT: MATTI ASPVIK

 
PROGRAM
 
14.45 Kaffe
15.15 På gång i KU Matti Aspvik, Fanny Sjölind
16.00 Höstmötesförhandlingar
17.00 Mat (pastasallad) & kaffe/te
18.00 Kvällssamling Daniel Björk, Matti Aspvik, 
Fanny Sjölind, KU:s blåsorkester och Paletten.
Kvällsmingel med snacks.

Tips!

Stiftskollektdag för KU 1.10

Delta gärna i gudstjänsten eller högmässan i din församling på Mikaelidagen 1.10. Då bärs en stiftskollekt upp för förbundets barn- och familjeverksamhet.

Årsmöteskallelse

Medlemmarna och medlemskretsarna i Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. kallas till ordinarie höstmöte lördag 18.11.23 kl. 16.00 i Esse församlingshem. Stadgeenliga ärenden. Eventuella motioner med förslag till beslut, bör vara styrelsen tillhanda senast 3.11.23 under adress: Förb. KU, Seminarieg. 19, 66900 Nykarleby eller kansliet@kyrkansungdom.fi.

KU:s SENIORDAG 

tisd. 24.10.2023 i Nykarleby vid Kredu (matsalen) och i S:ta Birgitta kyrka

12.30 Lunch

13.30 Program Jan-Erik Sandström, Kent Lundqvist, Matti Aspvik.

14.45 Kaffe/te

15.30 Kort guidning i S:ta Birgitta kyrka

16.00 Veckomässa i kyrkan Mats Edman m.fl.

Anmälan för mat till KU senast torsd. 12.10, tfn 045 234 8073 eller matts.aspvik@kyrkansungdom.fi. 

 Välkommen med!

TEMA: Jesus ger liv!

Retreatledare: Per Stenberg

Husvärdar: Kristina & Bo-Göran Klingenberg

Avfärd: fredag kl. 18, hemfärd söndag ca kl. 15 från Tankar.

Pris: Enkelrum 210€ + anmäln.avg. 30€ (som inte bet. tillbaka vid annullering). Dubbelrum 180€ + anm.avg. 30€. 

Anmälan: senast torsd. 22.9 här under eller tel. 045 234 8073 (begränsat antal platser)

Lörd. 30.9 kl 14 vid Pörkenäs lägergård (Pörkenäsv. 565/öppet hus under kvinnoweekenden)

Månd. 23.10 kl 18 i Larsmo församlingshem (Fagernäsv. 219)

Månd. 20.11 i Kyrkhemmet i Bennäs (Vasav. 14)

Vi stickar tillsammans i god gemenskap samtidigt som vi delar livet och diskuterar frågor vi brinner för. Alla varmt välkomna!

Två dagars veckoslutsvandring 7-8.10.2023, från Karleby sockenkyrka via Öja och Larsmo, till Jakobstads kyrka.
Vandringen följer de två första dags­etapperna av den nya pilgrimsleden St Olav Ostrobothnia (ca 25 + 23 km). Middag, övernattning och morgonmål i Larsmo.

Pris: 50 € per person (inkl. middag, övernattning och morgonmål).
Anmälan och info på stolavostrobothnia.fi, senast söndag 17.9.2023.
Vid ytterligare frågor om rutten, utrustning, mm. kontakta Martin Näse, telefon 044 294 1114 eller epost: martin.naese@gmail.com.

Arrangörer: Kronoby församling och Kyrkans Ungdom.

Peter Halldorf är förkunnare, författare och redaktör för tidskriften Pilgrim. Han besöker Jakobstad för att hålla bibelstudier över Apostlagärningarna.

Arr.  Jakobstads svenska församling, Pedersöre församling och Förbundet Kyrkans Ungdom.

Lördag 11.11

kl 8.15 Laudes (morgonbön)
kl 9-11 Frukostseminarium ”Att leda andra till Kristus” (förhandsanmälan krävs, senast tisd. 31.10 till KU:s kansli: kansliet@kyrkansungdom.fi, tel 045 234 8073)
kl 11-12 Bibelstudium med P Halldorf Apostlagärningarna del 1
kl 12-12.30 Middagsbön
Tid för lunch på stan
kl 14-15 Bibelstudium med P Halldorf. Apg del 2
kl 15-16 Kaffepaus och bokbord
kl 16-17 Bibelstudium med P Halldorf. Apg del 3
Tid för middag på stan
kl 18.30-19 Vesper (kvällsbön)
kl 19 Kvällsmöte. Peter Halldorf, Jockum Krokfors, Jacob Gospel m.fl.
ca kl 21.15 Completorium (bön inför natten)

Söndag 12.11

kl 10 Högmässa i Pedersöre kyrka. Jimmy Österbacka, Jakob Edman, Peter Halldorf m.fl.

 

Häng med till Åre på sportlovet!

Upplev och utforska Skandinaviens maffigaste och bästa skidcentrum i hela fyra dagar! Utöver nervkittlande slalomåkning och fin gemenskap innefattar resan också härligt kvällsprogram. Du som vill delta bör helst ha fyllt 14 år.

Mera information är på kommande.

SOMMARLÄGRET 2023 

Med stor glädje och tacksamhet fick vi idag avsluta vårt sommarläger i Nykarleby. Härlig genuin gemenskap, en massa kul och god mat för ande, kropp och själ. Tack för tiden tillsammans och stort tack till alla som bidrog på olika sätt att göra allt detta möjligt! Tack Gud, ”Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar …”.

Kom i håg KU:s förbönsring! Det är en stor förmån att både få be för andra och att få vara föremål för andras förbönsomsorg. Carola Salo-Back och Lars Back koordinerar böneringen.

Om du har förbönen på ditt hjärta kan du meddela att du vill vara en del av förbönskedjan. Du som har angelägna böneämnen kan meddela Carola eller kansliet så förmedlas böneämnet via e-post vidare till bönekedjan. Ange böneämnet kort och koncist. Om personer nämns vid namn, ange endast förnamn. Inga e-postadresser syns i utskicken.

Kontaktinfo: carola.saloback@gmail.com eller KU:s kansli, tel 045 234 8073, kansliet@kyrkansungdom.fi

Edvin Wirén, chef för diakonissanstalten sade på sin tid: ”Förbön är diakoni på knä.”

 

Besök KU:s egen kanal på youtube. Där hittar du material från Sommardagar, Digimäki, bibelstudier m.m. 

Förbundet Kyrkans Ungdom

Om du vill prata med någon eller har frågor så finns KU:s medarbetare till för dej:

Matti Aspvik verksamhetsledare: 0500 736 088

Maria Edman, byråsekreterare: 045 234 8073

Bankkonto och insamlingstillstånd

Aktia  FI92 4055 9120 0009 78

Mottagare: Förbundet Kyrkans Ungdom

Ifall du inte har tillgång till ditt personliga referensnummer, skriv ”Månadsgåva” i meddelandefältet. 

*Månadsgåva för Förbundet Kyrkans Ungdom r.f:s kurs- läger- och mötesverksamhet samt sång-och musikarbetet. Penninginsamlingstillstånd RA/2021/1653 utfärdat av Polisstyrelsen 02.12.2021 fr.o.m 1.1.2022, hela landet utom Åland.