BÖCKER      Beställ böcker och CD skivor från KU:s kansli eller via webbutiken.

Erik Vikström

Ny dag Ny nåd

25 € ink. moms

Maria Lindh-Hindsberg

Sällsamt lyser sorgen

20 € ink. moms

Sixten Ekstrand, 

I väckelsens och kyrkans tjänst

Kyrkans Ungdom 100 år:

25 € ink. moms

Bernhard Åström, 

Einviishövona

20 € ink. moms

Alaric Mård, 

Begränsade är vi allihjopa

20 € ink. moms

Gustav Björkstrand, 

På avstånd ser man klarare

32,50 € ink. moms

Erim Vikström, 

Jag Johannes. Uppenbarelseboken berättad i dag

20€ ink. moms

Jan-Gustav Björk, Verktygsbacken – Ett magasin om faderskap. Praktiska verktyg för livet som pappa:

15€ ink. moms

Jan-Gustav Björk

Påskmåltid

– en familjetradition

10 € ink. moms

Vi får säga pappa – En nattvardsmässa på barnens språk

Mässan är utarbetad av Jenny Pulkkinen och Anna Finell. Text och musik till samtliga sånger: Jenny  Pulkkinen. Illustrationer och layout: Magnus Nygård.

Pappersversionen kan beställas från KU:s kansli för 1€/styck

Mässan kan laddas ner här som pdf-fil.

Lyssna på låtarna via Kungens Ungars youtubekanal

Erik Vikström,

Anden och ämbetet

25€ ink. moms

Nattvardsmässan
Människa – kom fram!
av Stefan Myrskog

Kan beställas från kansliet

Boris Salo, 

Bönens ryggrad och avstamp

20 € ink. moms

Elin Redin m.fl.,

Hemmakyrka

10 € ink. moms

Biskop em. Erik Vikström har sammanställt en agenda för stugmöten. Du kan ladda ner agendan och använda den i ditt hem. Agendan är ett verktyg för att hålla korta bibel- och bönesamlingar i hemmen. Agendan får kopieras och spridas

När jag nu för Kummins läsare presenterar ett förslag till ”Stugmötets agenda” är det egentligen en uppföljning av det som jag skrev redan 1992 i boken Eden och Anden. Målsättningen med den boken var att lotsa två just då framväxande strömilar in i en gemensam och stark flod, nämligen den ekologiska och den karismatiska väckelsen. Det behövdes då och det behövs nu både naturens och nådens oaser i vår hotade värld. Om behovet av sådant var angeläget redan 1992 så är det dubbelt så angeläget i dag med ekosystemets kollaps och ett allt svagare deltagande i gudstjänsterna.

Boken tog till sist sikte på det praktiska församlingslivet och mynnade ut i ett kapitel med rubriken Oasförsamlingen (sid. 116 ff.). Där skisserar jag upp en ”oasförsamling” där först och främst församlingen som sådan är en oas med högmässan som alltings givna centrum. Men speciellt om det är fråga om numerärt större församlingar behövs det också ett nätverk av ”oaser”, och jag skrev att det gäller att få församlingspastorerna och andra anställda ”att se det som en första rangens uppgift att ge inspiration och stöd i denna riktning”. När jag skrev 1992 var jag fullt medveten om att det redan fanns en hel del av oasgrupper i många församlingar. Men jag såg behovet av att gå vidare. Och så här skrev jag då: ”Dels skulle det gälla att ge de exi­sterande grupperna och verksamhetsföretagen en starkare identitet, dels att något tukta och ansa det som finns och – framför allt – att inspirera till kraftig tillväxt på detta område.”

För oasgrupperna (som jag nu samlar under rubriken ”stugmöte”) föreslog jag följande kriterier:

1. En oasgrupp är en med kortare eller längre intervaller sammankommande grupp inom församlingen som förbinder sig till regelbundet och aktivt deltagande i församlingens gudstjänst. Själv samlas den medvetet ”i Jesu namn” (Matt 18:20) och har i enlighet med oastänkandet lyssnandet till Guds ord, bönen och det kristna omsorgstagandet som alltings centrum och utgångspunkt. Oasgruppen behöver inte ha någon annan regelsamling än ”Kristi lag” att vi ska bära varandras bördor (Gal 6:2).

2. Oasgruppen kan helt självständigt, helst i samråd med församlingens ledning, formulera sina mål utgående från den nya kyrkolagens definition av församlingen som en trons och kärlekens gemenskap. Detta betyder att inriktningen kan vara bl.a. själavårdande, fostrande, evangeliserande, kyrkomusikalisk, diakonal, missionär, ekologisk, samhälls­etisk etc. Oasgruppen kan också kombinera olika inriktningar. Den står i nära och ömsesidig kontakt med församlingens ledning.

I mitt förslag till agenda kallar jag som sagt oasgruppens samling för ”stugmöte”. Man kunde förstås också ha använt ”cellgrupp” eller ”hemmamöte” eller något annat, men de som jag har konsulterat med tycker att det gamla begreppet ”stugmöte” är det mest lämpliga. Och stugmötet måste ju inte nödvändigtvis hållas i någons hem, ett församlingsutrymme kan förstås också användas.

Varför en styrande ”agenda”? Därför att – utgående från mina egna erfarenheter och iakttagelser – man inte riktigt vet hur man ska ha det när man samlas. Ett problem kan vara att någon eller några kan tvingas att ta ett alltför stort ansvar, ett annat att det aldrig uppstår något egentligt samtal, ett tredje att det inte blir någon egentlig bönegemenskap. Då kan det vara till stor hjälp att ha en agenda att falla tillbaka på och att s.a.s. vila i den med dess trygga struktur när man samlas. Det kan hända att det mest befriande och givande samtalet uppstår först vid den avslutande serveringen. Då har stugmötet ”lyckats”. Vi testade agendan vid senaste sommarläger i Pieksämäki i det eftermiddagsseminarium som samlades under rubriken ”Vandra med Jesus”, och jag tror att de flesta tyckte att det kändes både bra och inspirerande.

Man behöver inte vara mer än två eller tre för att sätta i gång. Från KU:s kansli kan man beställa färdigt tryckta agendor av det slag som presenteras här invid. När man väl kommit i gång kan man gärna ge feedback till kansliet.

Text: Erik Vikström

Kondoleansadress

15 € ink. moms

Finns bl.a. på pastorskanslierna i Karleby, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby och Sibbo samt hos kretsar, banker (Kronoby Andelsbank, Pedersörenejdens Andelsbank, Esse), begravningsbyråer (Strandvalls begravningsbyrå, Johansson&Norrbäck, Marjamäki, Wentis m.fl.) och butiker (Kronoby Blom och Present, Allkristen bokhandel, Karleby, Solf blomsterhandel).

Kan även beställas från KU:s kansli, tel. 045-2348073 eller här. Vi kan sända dem portofritt hem till dig eller färdigt påskrivna till den adress du önskar.

CD SKIVOR

Den omtyckta Finländska Mässan av Lasse Heikkilä – nu på svenska!

10 € ink. moms

Förbundet Kyrkans Ungdom presenterar stolt en live-inbandning på CD av Finländska Mässan. KU:s blåsorkester, Paletten, en proffsig kompgrupp och en stråkkvartett med musiker från Mellersta Österbottens Kammarorkester står för musiken. Albumet har 20 spår som speglar den finländska folksjälen och bärs upp av en bön om fortsatt välsignelse över vårt land. 

Nina Åström
Give me Jesus
a compilation

10 € ink. moms

Nina Åström, Frid och Frimodighet

10 € ink. moms

KU:s Blåsorkester, Just a Closer Walk With Thee

10 € ink. moms

Rebecka Stråhlman,
Ut mot ett hav
10 € ink. moms