KU har i bruk betalningslösningen MobilePay! Det är nu enklare än nånsin att stöda KU:s insamlingsmål. Här nere presenterar vi ingående hur MobilePay funkar för dig som är nybörjare med smarttelefoner. 

Ladda ner appen, mata in dina personliga uppgifter, välj en summa och betala in på någon av följande femsiffriga koder:

Månadsgåvan   24901
KUng-projektet   60500

Svep till sist åt höger och ditt bidrag har nått fram! 

Bankkonto och insamlingstillstånd

Förbundet Kyrkans Ungdom

Aktia:  FI92 4055 9120 0009 78

Polisstyrelsen har den 02.12.2021 beviljat Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. penninginsamlingstillstånd för Månadsgåvan. Tillståndsnummer, RA/2021/1653, fr.o.m 1.1.2022 – tillsvidare. Insamlingstillståndet gäller hela landet utom Åland. De insamlade medlen går till Förbundets kurs-, läger- och mötesverksamhet samt sång- och musikarbetet. 

Tack för din gåva! 

Ekonomi i kris – nya understödjare behövs
KU:s ekonomi står inför en kris. Det är medlemmarnas månadsgåvor, deltagaravgifter, kollekter, prenumerationer och donationer som har burit upp KU:s ekonomi under alla år. Många av våra medlemmar börjar stiga i åldern, många har redan flyttat hem och därmed behövs inom närmaste år en ny skara som tar ansvar för att KU ska kunna fortsätta sin verksamhet i framtiden. Ett led i detta är att förenkla givandet genom nya betalningslösningen MobilePay.


Kom igång med MobilePay
För det första är det fortfarande möjligt att göra inbetalningar till KU som förut. Vill man börja använda MobilePay så behöver man dock ha en smarttelefon.


Gör så här:
1. Ladda ner appen MobilePay på din smarttelefon
2. Fyll i dina personliga uppgifter, bl.a en egen PIN-kod och det bank- eller kreditkort du vill använda.
3. Öppna applikationen och följ instruktionerna som tyvärr endast finns på finska och engelska.
4. Välj en summa
5. Skriv in i mottagarfältet ett av de femsiffriga koderna som syns nedan för våra insamlingsmål.
6. För att skicka iväg gåvan sveper du med fingret på det blå fältet försett med en pil.

Två koder för KU:s insamlingsmål
För att ge en gåva till något av Förbundet Kyrkans Ungdoms insamlingsmål, använd följande femsiffriga koder.

24901  Månadsgåvan
De insamlade medlen används för föreningens kurs-, läger- och mötesverksamhet samt sång- och musikarbetet. Din gåva hjälper oss att kunna ordna bl.a Midsummerfestival, nyårslägret för ungdomar, sommardagar, läger och temadagar. Programmet är anpassat för olika åldrar men speciell tonvikt läggs vid arbetet med barn och unga. Vårt mål är att deltagarna ska få växa och fördjupas i sin tro på Jesus.

 
60500  KUng-projektet
Din gåva möjliggör för KU att anställa ett KUng-team under sommaren, vår spjutspets in i ungdomsvärlden. Under sommaren besöker de skriftskolor, undervisar, ordnar ungdomsprogram och -samlingar. KUng teamet når varje sommar ut till hundratals ungdomar och har möjligheten att berätta ur ett ungt perspektiv om hur livet med Jesus kan se ut.

Enkelt och kostnadsfritt
En gåva kan du ge närsomhelst och varsomhelst. Om MobilePay används som betalningssätt på ett möte eller läger berättar vi om den möjligheten och ger även då de femsiffriga koderna. Att sända en gåva med MobilePay kostar ingenting extra för dig och endast en obetydlig avgift tas ut för KU:s del.

Varmt tack för din gåva!

KUng kontot: Förbundet Kyrkans Ungdom FI49 4055 0010 0277 26

Använd gärna referensnumret 5005.
Förbundet Kyrkans Ungdom r.f:s KUng-insamling för ungdomsprojekt sommaren 2023. Penninginsamlingstillstånd RA/2021/1653 utfärdat av Polisstyrelsen 02.12.2021 fr.o.m 1.1.2022 tillsvidare, hela landet utom Åland. Medlen används för anställning av ett KUng-team och ungdomssatsningar år 2023.