Förbundet Kyrkans Ungdom understöder barn- och ungdomsarbetet i Senegals lutherska kyrka genom Finska Missionssällskapet. Vår avtalsmissionär Anna-Lena Särs fungerar som sakkunnig inom barn- och ungdomsarbetet och är med och utvecklar arbetet bland barn och unga i kyrkan. Tillsammans med sina senegalesiska kolleger är hon med och stöder församlingarnas förskollärare, söndagsskollärare och skriftskollärare inom pedagogik, vardagsteologi, självförsörjning, kommunikation och ledarskap.

Förbundet Kyrkans Ungdom har ett nära samarbete med Finska Missionssällskapet och har i många år haft avtalsmissionärer. Bland dem kan nämnas Stefan och Pia Myrskog som arbetade i Venezuela, Annika och Rolf Steffansson som arbetat i Tanzania,  May och Anders Wikström som arbetade på Cypern med tv-kanalen Sat-7, Malin och Rune Lindblom som arbetade i Jerusalem och Ann-Katrin och Tor-Erik Store som arbetade i Senegal.

Anna-Lena Särs är nu Kyrkans Ungdoms avtalsmissionär. Anna-Lena välsignades till missionsarbetet på missionsfesten sommaren 2014 och åkte därefter ut till Senegal där hon nu jobbar med ungdomsarbetet och arbetet bland tonåringar.

Inbetalningsuppgifter för KU-mission.

Finska Missionssällskapet

FI38 8000 1400 1611 30

Referensnummer: 1096266009441556

Insamlingstillstånd:
Finland
RA/2020/1538, i kraft tillsvidare
fr.o.m. 1.1.2021
,
beviljat
1.12.2020
av Polisstyrelsen. 

Åland ÅLR
2021/8249, i kraft

1.1-31.12.2023,
beviljat 16.08.2022 av Ålands Landskapsregering. De insamlade medlen
används i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

Du kan läsa mer om Anna-Lenas äventyr på hennes blogg: 

https://varmorgonnynad.blogspot.com/

Läs mer om Finska Missionssällskapet på adressen:

https://felm.finskamissionssallskapet.f