KU:s avtalsmissionär Anna-Lena Särs håller studieledighet ett år och planerar återvända till Senegal sommaren 2021. KU:s missionsunderstöd går under tiden till det projekt som Anna-Lena normalt jobbar med, dvs barn- och ungdomsarbetet i Senegal.

Förbundet Kyrkans Ungdom har ett nära samarbete med Finska Missionssällskapet och har i många år haft avtalsmissionärer. Bland dem kan nämnas Stefan och Pia Myrskog som arbetade i Venezuela, Annika och Rolf Steffansson som arbetat i Tanzania,  May och Anders Wikström som arbetade på Cypern med tv-kanalen Sat-7, Malin och Rune Lindblom som arbetade i Jerusalem och Ann-Katrin och Tor-Erik Store som arbetade i Senegal.

Anna-Lena Särs är nu Kyrkans Ungdoms avtalsmissionär. Anna-Lena välsignades till missionsarbetet på missionsfesten sommaren 2014 och åkte därefter ut till Senegal där hon nu jobbar med ungdomsarbetet och arbetet bland tonåringar.

Obs! Nya inbetalningsuppgifter för KU-mission. Aktuella uppgifter nedan.

Finska Missionssällskapet

FI38 8000 1400 1611 30

Referensnummer: 1096266009441556

Insamlingstillstånd: Finland RA/2020/1538, i kraft tillsvidare fr.o.m. 1.1.2021, beviljat 1.12.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2020/6483, i kraft 1.1-31.12.2021, beviljat 25.8.2020 av Ålands Landskapsregering. De insamlade medlen används i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.

Du kan läsa mer om Anna-Lenas äventyr på hennes blogg: 

https://varmorgonnynad.blogspot.com/

Läs mer om Finska Missionssällskapet på adressen:

https://felm.finskamissionssallskapet.fi

Ge din gåva via bankkonto:
Finska Missionssällskapet
FI38 8000 1400 1611 30
Referens nr: 1096266009441556

Ge din gåva via MobilePay
MobilePay-nr: 43921

 

Ett hjärtevarmt tack till er alla som på olika håll deltagit i kampanjen till förmån för barn- och ungdomsarbetet i Senegals lutherska kyrka och vår avtalsmissionär Anna-Lena Särs! Fram till 30.4 hade det kommit in hela
3536 € till KU-Mission via skidkampanjen och andra bidrag. Fortsätt gärna stöda det viktiga arbetet!

Insamlingstillstånd: RA/2020/1538, Åland ÅLR 2020/6483.