Förbundet Kyrkans Ungdom har ett nära samarbete med Finska Missionssällskapet och har i många år haft avtalsmissionärer. Bland dem kan nämnas förbundets tidigare verksamhetsledare Stefan och Pia Myrskog som arbetade i Venezuela, May och Anders Wikström som arbetade på Cypern med tv-kanalen Sat-7, Malin och Rune Lindblom som arbetade i Jerusalem och Ann-Katrin och Tor-Erik Store som arbetade i Senegal.

Anna-Lena Särs är nu Kyrkans Ungdoms avtalsmissionär. Anna-Lena välsignades till missionsarbetet på missionsfesten sommaren 2014 och åkte därefter ut till Senegal där hon nu jobbar med ungdomsarbetet och arbetet bland tonåringar.

Du hittar Finska Missionssällskapet på adressen

https://felm.finskamissionssallskapet.fi

Stäng meny
×
×

Kundvagn