Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. är en rörelse inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkans Ungdom vill i nära samarbete med församlingarna i Borgå stift verka för väckelse, mission och evangelisation.

Kyrkans Ungdom har idag ca 1570 medlemmar i  12 lokalkretsar (se nedan) och handhar bl.a. utgivningen av tidningen Kummin, som utkommer 12 gånger per år. Kyrkans Ungdom ger också ut jultidningen Julglädje, som är ett måste i många hem.

De största projekten som förbundet har är Sommarlägret i Nykarleby i slutet av juli, Sommarfestival på Pörkenäs, Kvinnoweekend, Nyårsläger i Karleby, Seniorresa, Sportlovsresa för ungdomar till Åre och en medveten satsning på Ungdomar genom KUng-projektet, som redan har hunnit få över 10 år på nacken.

Musiken har alltid varit central för förbundet. Också idag fungerar flera  körer och en blåsorkester i nära samarbete med förbundet eller i dess regi.

Förbundet har ttvå heltidsanställda och en deltidsanställd vid kansliet i Nykarleby (se kontakt). En grafiker, en redaktionssekreterare och ett par musikledare, som är anställda på arvodesbasis, bidrar också regelbundet till att upprätthålla och utveckla verksamheten.

Här kan du läsa Förbundets stadgar.

Ta gärna kontakt med oss på kansliet ifall du har idéer, frågor, förändringsförslag eller behöver någon att prata med!

Följ KU på Facebook

INFO OM LOKALKRETSARNA

Ordf. Niklas Kankkonen
Sekr. Daniel Ingerström
Kassör Magnus Lidsle

Ordf. Mona Häggblom
Sekr. Eivor Kangas
Kassör Eivor Kangas

Ordf. Ulf Sundsten
Sekr, kass

Ordf. Anna Finell
Sekr. Jenny Pulkkinen

Ordf. Vakant 
Sekr. Johanna Häggblom
Kassör Roger Westerlund

Ordf. Johan Bast
Sekr. Maria Lassila
Kassör Stig Finnäs

Ordf. Bodil Sjöberg 
Sekr. Sandra Sundkvist

Kassör Mikael Lindqvist.

Ordf. Bo-Erik Granlund
Sekr. Gustav Glasberg
Kassör

Ordf. Ebba-Stina Beukelman
Sekr. Kristine Buss
Kassör Linvi Snickars