Söker er gemenskap inspiration för att växa och kraft att förändra världen?

Hur ser en fruktbärande församling ut i vår tid?

Kom med och hitta nycklar för framtiden med Grow-Learning community!

Hösten 2022 startar Kredu, Förbundet Kyrkans ungdom och GrowLC tillsammans en Learning Community (LC) i Österbotten. En LC är en coachingprocess vars målsättning är att inspirera och att öka livskraften inom församlingar, föreningar och gemenskaper och att hjälpa dem att förnyas och bära frukt. GrowLC är ekumenisk och passar alla som längtar efter att se sin gemenskap växa och mogna. GrowLC passar bra både för församlingar som redan hunnit jobba med förändring av församlingskulturen och för dem som vill påbörja den processen.

Learning Community arbetet finns i Finland sedan 2010 och har letts av Petrus församling och bygger på den norska Agenda1 rörelsens principer.

Genom att delta i en två-årig GrowLC-utbildning får gemenskaperna verktyg och handledning för förändring, förnyelse och utveckling. Genom processen får du och ditt team verktyg för att formulera svar på frågorna varför finns vi, hur kan vi investera i medlemmarna i vår församling, hur får vi livskraftiga gemenskaper att växa fram och hur får vi kraft att förändra världen?

GrowLC är inte en konferens där man berättar för deltagarna vad de ska göra. GrowLC skapar förutsättningar att höra från Gud, att diskutera ärligt och att göra goda beslut för framtiden.

I GrowLC ingår fyra samlingar på Kredu. I samlingarna deltar gemenskapernas team av ledare (2-5 personer från varje gemenskap).

Varje samling har ett eget tema – men gemensamt för alla samlingar är att vi ställer oss själva tre frågor:

  • Var är vi? (Nuläget)
  • Vad skulle kunna hända? (Drömfas)
  • Vad kommer att hända? (Handlingsfas)

Vid varje samling utarbetar varje team en handlingsplan där teamet formulerar sina 2-5 viktigaste målsättningar för det kommande halvåret. Vid följande tillfälle utvärderar vi hur väl vi nådde våra målsättningar.

Mellan de gemensamma samlingarna erbjuds 2-3 gruppcoachingsamtal där teamens ledare ges möjlighet att dela med sig av vad som är på gång, få inspiration, uppmuntran och stöd samt att lära sig av andra team.

INTRESSERADE? Kom till Kredu torsdag 7.4.2022 kl 12-17 och upplev en sk “taster”. Ni får prova på och bekanta er med konceptet. Anmäl er på www.kredu.fi senast 31.3.2022.

NÄR OCH VAR? Den tvååriga utbildningen startar hösten 2022, varje samling hålls fredag-lördag på Kredu.

Samling 1 07-08.10.2022
Samling 2 17-18.03.2023
Samling 3 06-07.10.2023
Samling 4 08-09.03.2024

VEM? Utbildningen är ämnad för team på 2-5 personer. Vi önskar att en person utses till teamledare. Teamledaren och minst en annan medlem deltar i hela processen vilket garanterar kontinuitet och målmedveten utveckling. Vi rekommenderar ett team om högst fem personer.

PRIS? Studieavgiften för hela utbildningen är totalt 1900 €. Detta betyder 475 €/team/samling och 950 €/team/år. I avgiften ingår utvecklings- och handledningsprocessen, material och coachingsamtal mellan samlingarna.

Vid samlingstillfällena serveras lunch och kaffe båda dagarna, middag fredag kväll och morgonmål på lördag. Priset för kostpaketet tillkommer och är 48€ per person/samling. Ifall någon önskar övernatta på Kredus internat, kontakta info(at)kredu.fi för prisuppgift.

GrowLC har ett begränsat antal platser. Anmäl er senast 15.9 via Kredus hemsida, www.kredu.fi.

Ni erhåller ett skilt anmälningsformulär inför varje samling där vi ber om info gällande ert team för den samlingen.

För mera info och anmälan, gå in på: www.kredu.fi

Mera info: www.growlc.fi

Sagt om LC

Det här är något av det bästa och mest hjälpsamma utbildningar och processer vi någonsin gått som församling. Jag vill verkligen rekommendera att ni tar tillfället att höra mera om det. Jag tror att varje församling som går med i utbildning får verktyg som fungerar som en hjälpmotor för att göra vårt uppdrag bättre. För oss har det gjort en enorm skillnad i hur vi jobbar och det fortsätter att göra det. Rekommenderar det mycket varmt!
Stefan Forsbäck, Åbo Metodistförsamling

 

”Den stora styrkan med Learning community-processen är att ingen serverar ett svar åt dig. Det är du tillsammans med ditt team som tar ansvar för att kartlägga den situation ni är i. Drömma om hur det skulle kunna se ut. Och göra upp konkreta mål för det kommande halvåret.

Det är en process som förhoppningsvis klargör visionen för församlingen men som definitivt svetsar ihop teamet. Och viktigt att komma ihåg. Under dagarna riktar man fokus mot vad Gud vill säga om vår framtid.”

Fredrik Kass, kyrkoherde, Kvevlax församling