Förbundet Kyrkans Ungdom ordnar tillsammans med Kvevlax församling en temadag om Story of God (8.2.2020). Materialet som temadagen om Story of God bygger på har utarbetats av den amerikanske författaren Caesar Kalinowski, och temadagen kommer att ledas av Jonathan Silfverberg. Jonathan arbetar som skriftskolteolog i Petrus församling i Helsingfors, och har flerårig erfarenhet av att tillämpa konceptet Story of God i konfirmandundervisning. Visionen med temadagen är att erbjuda redskap åt församlingsbor, församlingsanställda och andra att klarare kunna urskilja Bibelns röda tråd och se hur de olika bibelberättelserna hänger ihop och tillsammans artikulerar Guds frälsningsplan. Temadagen är samtidigt tänkt att fungera som inspirationsdag för församlingsanställda som är intresserade av att eventuellt tillämpa Story of God i den egna konfirmandundervisningen.

Story of God bygger på Guds egen berättelse, och i det gemensamma utforskandet av denna berättelse får vi samtala om en mängd frågor som berör oss som människor, exempelvis: Spelar mitt liv någon roll? Är mitt liv gott enligt Bibelns mått? Har Bibelns berättelser en relevans i mitt liv, och borde de ha det? Vad säger profeterna och evangelierna om Jesus? Och så vidare.

Under temadagen erbjuds lunch mot en avgift på 5 € (endast kontant betalning) till de deltagare som gjort en förhandsanmälan. Kom ihåg att anmäla dig i formuläret nedan ifall du tänkt luncha, sista anmälningsdag är 5.2.2020. Vi behöver uppgifterna med tanke på dietalternativ och för att beräkna hur mycket mat som behövs. Ifall du inte tänkt luncha behövs ingen förhandsanmälan.

Program

10:00 Inledning

12:00 Lunch

15:00 Avslutning